RACÓ DE LLENGUA

Amb els jocs del racó de llengua també aprenem molt. Hem repassat conceptes com el reconeixement del nom dels companys, o el reconeixement del so que fa cada lletra.

A partir del segon trimestre, les mestres han fet un curs d'Estratègies lectores i han posat en marxael "Daily five". Es tracta de fer cinc racons de llengua per practicar diversos aspectes, i jugar-hi cada dia. Però s'ha fet una adaptació per a què tots puguem aprendre més còmodament, fent el que es podria dir "Weekly six"

COM HO FEM?
- Dividim el grup gran en 6 grups d'alumnes; tres grups van a una aula amb na maria, i tres grups queden amb na natalia. 
- A cada classe hi ha 3 activitats diferents, una per a cada grup. Dues de les activitats es poden fer de manera autònoma, mentre que una activitat d'escriptura compta amb la supervisió directa del mestre. 
- Cada grup està 10 minuts a un racó de llengua. Quan han passat els 10 minuts, es fa un canvi i el grup va a un altre racó. En haver passat pels 3 racons de l'aula a on eren, feim un altre canvi: els grups de la classe de na maria van a la de na natalia, i a la inversa. 

Tot plegat ens permet una atenció més personalitzada als fillets/es, i reforçar conceptes de manera més directa. 
Aprofitant el que les mestres aprenen al curs, també s'ha inclòs al "Daily five/Weekly six" el treball amb les paraules clau. Es tracta de triar entre 4 i 6 paraules que tenguin una mica de dificultat i fer un treball a fons d'aquestes paraules. 

COM HO FEM?
- Es llegeix el poema en veu alta i els fillets/es diuen quines paraules els criden més l'atenció. D'aquí s'extreuen les paraules clau que, a partir de llavors, es treballaran.
- La mestra escriu a la pissarra les paraules i les va dient en veu alta, una per una, per veure si els alumnes descobreixen quines "trampes" mos fan les lletres. 
- Dividim l'aula en grups; cada grup s'encarrega de fer un dibuix del que, per a ells, significa cada paraula. 
- S'aprofita la distribució en grups per a què facin la composició de la paraula amb taps i, després, l'escriguin.
- Es donen les lletres de cada paraula clau desordenades
- Afegim al "Daily five" jocs per treballar aquestes paraules. 

Les paraules clau que els grangers treballen han sorgit a partir d'un poema d'hivern i són:

  • Glaç
  • Hivern
  • Flor
  • Fred